01:52 ق.ظ   شنبه 7 خرداد 1401
مجهز به سیستم هوشمند
تقویم رویدادها
1401 خرداد 6 جمعه May 28, 2022
ساعت جهانی
صندوق نظرات
صندوق :
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیکی :  
موضوع :
عنوان :  
متن :

محتوا
حداقل مدرک لیسانس 
حداقل سابقه کار مرتبط ۳ سال
دارای گزینش آموزش و پرورش 
ترجیحاً ساکن مهرشهر 
آشنا با سیستم های آنلاین و  هوشمند 

اخبار