03:36 ق.ظ   شنبه 7 خرداد 1401
مجهز به سیستم هوشمند
دبستان پسرانه بهشت اندیشه پویا با بیش از ۱۲ سال سابقه در زمینه آموزش + پرورش
 
مدیریت جدید دبستان پسرانه بهشت اندیشه   : آزیتا شادمان 
با بیش از ۱۱ سال سابقه در مدیریت و معاونت 

معاون آموزشی و پرورشی 
 آزاده شادمان اصلی 
۸ سال سابقه کار با کودکان 

 
امور اداری و اجرایی 
باران محمدی 

 فناوری و IT
رحمان قاسمی

معرفی دبیران